صفحه 1 از 7

لطفا جهت دریافت مشاوره، سوالات زیر را با دقت پاسخ دهید

     

هدف از دریافت مشاوره

     

با پاسخ دادن به سوالات زیر به مشاورتان جهت ارایه مشاوره ای بهتر کمک فرمایید

     

به طور مثال: ژل شستشو یا صابون و...

کدام یک از حالات زیر پوست شما را توصیف می کند؟

     

کدام یک از موارد زیر را روی پوست خود احساس می کنید؟

     

کدام یک از موارد زیر را روی مــــو خود احساس می کنید؟

     

سوالات متفرقه

تمایل دارید از کدام یک از محصولات بهداشتی و آرایشی زیر استفاده کنید؟    

چنانچه مشکل و یا هر عارضه و هر گونه بیماری دارید، برای درمان و دریافت دارو جهت ویزیت به متخصصین پوست و مو مراجعه کنید!

در این فرم مشاوره تنها روتین مراقبت از پوست و مو و محصولات آرایشی و بهداشتی مناسب پوست شما توصیه می شود.

سبد خرید شما